Saturday, July 6, 2013

ဆဲဗင္းဂ်ဴလုိင္ (၅၁)ႏွစ္အလြန္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုကုိ ဦးထိန္းပဲ့ၿပင္ေရး

ဆဲဗင္းဂ်ဴလုိင္ (၅၁)ႏွစ္အလြန္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုကုိ ဦးထိန္းပဲ့ၿပင္ေရးဆဲဗင္းဂ်ဴလုိင္ ၅၁ ႏွစ္ၿပည့္

ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ အေရးေတာ္ပုံ (၅၁)ႏွစ္ ၿပည္႔ေၿမာက္ၿပီ။

၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဦးစီးေသာ စစ္တပ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဟု အမည္ခံလ်က္ ဖက္ဒရယ္မူကုိ အဓိပၸါယ္တလြဲ တံဆိပ္ကပ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေခ်ာက္ထဲက်ရန္ လက္တစ္လုံးအလိုတြင္ ကယ္တင္လိုက္ ရပါသည္ဟူေသာ အေႀကာင္းၿပခ်က္ႏွင့္ တုိင္းၿပည္ကုိ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းတုိ႔၏ အာဏာတည္တံ႔ေစေရးအတြက္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဦးခ်ိဳးထားရမည္ကုိ သေဘာေပါက္သည္႔ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကား တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား စတင္ ၿပဳလုပ္လာခဲ့ေတာ႔သည္။ ေစတနာမွန္ေသာ ရည္ရြယ္လိုရင္းစြဲမရွိပါဘဲလ်က္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အေပၚ တရားမဲ့စြာ ၿပ႒ာန္းလာေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လက္မခံႏုိင္သည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကား ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏၵၿပခဲ့ႀကသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေနခ်င္သလို မေနရသၿဖင္႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ၿပ႒ာန္းလာေသာ ေက်ာင္းေဆာင္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ႀကၿခင္းမဟုတ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခံယူခ်က္ကား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဟူသည္ လိုက္နာရမည္႔သူမ်ား၏ ဘ၀ႏွင္႔ စပ္ဟပ္မိၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အသိဥာဏ္ႏွင္႔ ဆင္ၿခင္စဥ္းစားကာ လိုလိုလားလား လိုက္နာလိုသည္႔ စည္းကမ္းမ်ားၿဖစ္ေစခ်င္ႀကသည္။ သုိ႔ၿဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿခင္းမရွိဘဲ တစ္ဖက္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာသည္႔ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ႀကၿခင္းၿဖစ္သည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ မည္သည္ကိုမဆုိ ေထာက္ထားငဲ့ညွာရန္ စိတ္ကူးမရွိသည္႔ အာဏာရွိအႀကမ္းဖက္သမားတုိ႔၏ ရက္ရက္စက္စက္ အႀကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈေႀကာင့္ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ၿမင္မႈမရခဲ့ဘဲ ၿပည္႔ရင္ေသြးမ်ားစြာ အသက္ေပးခဲ့ရသည္။ ၿပည္႔သား ေကာင္းမ်ားစြာတို႔၏ အခ်ိန္နာရီ ႏွစ္ကာလမ်ားကုိ အဓမၼ ခိုးယူၿခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏွလုံးအိမ္ၿဖစ္သည္႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံႀကီး ဇူလိုင္လ(၈)ရက္တြင္ ဒုိင္းနမုိက္ၿဖင္႔ မုိက္ကန္းစြာ ၿဖိဳခြဲၿခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားလည္း တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ မရရွိခဲ့ေတာ႔ေပ။ ပညာေရးစနစ္သည္လည္း အဆက္ဆက္အာဏာရယူခဲ့သည္႔ တစ္ပါတီအာဏာရွင္၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈတုိ႔ေအာက္တြင္ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေႀကခဲ့ရေလေတာ႔သည္။


၅၁ ႏွစ္ လြန္ခဲ့ခ်ိန္  ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ အေနအထား


ပညာေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိဆန္ဒထုတ္ေဖာ္ခဲ့ႀကေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဇူလိုင္(၇)ရက္အေရးေတာ္ပုံႀကီး (၅၁)ႏွစ္လြန္ေၿမာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ေတာ္လွန္စဥ္က ပညာေရးစနစ္ထက္ အဆမတန္ ပုိမုိဆုိးရြားနိမ္႔ပါးလာခဲ့ေသာ မ်က္ေမွာက္ပညာေရးစနစ္ကုိၿပင္ဆင္ဖို႔ အင္တုိက္အားတုိက္ ႀကိဳးစားပမ္းစားလႈပ္ရွား ေနႀကရၿပီ။ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားကုိ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွစတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားေပါင္းစုကာ ေက်ာင္းသားအေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ စစ္မွန္သည္႔အမ်ိဳးသားေရးမ်ားကုိ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ေနႀကၿပီ။
သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားသည္ကား အေရးေတာ္ပုံကာလမ်ားကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းသား တိုင္းကုိ၊ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုကုိ ကုိယ္စားမၿပဳေတာ့ေခ်။ ကုိယ္စားမၿပဳေတာ့ဟု ဆုိရၿခင္းတြင္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား၏ ေဖာက္လြဲေဖာက္ၿပန္သည့္ အေႀကာင္းရင္းမ်ားေႀကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေထာက္ခံ အားေပးမႈမရရွိေတာ့ၿခင္းဟု ဆုိလိုသည္မဟုတ္။ ႏွစ္ငါးဆယ္အာဏာရွင္ေခတ္စနစ္ႀကီးေအာက္တြင္ ေမြးဖြားႀကီးၿပင္းရွင္သန္ခဲ့ႀကရေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္တို႔၏ စိတ္ခံယူခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္အေပၚ တည္မွီလ်က္ ေၿပာင္းလဲေသြဖည္သြားခဲ့ႀကၿခင္းေႀကာင့္ၿဖစ္ေပသည္။ အေႀကာက္တရားႀကီးစုိးလႊမ္းမုိးခဲ့သည့္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ **ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရင္ ဖမ္းခံရမယ္၊ ေထာင္ထဲမွာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမယ္၊ အခန္႔မသင့္ရင္ အသက္အန္တရာယ္ကုိေတာင္ ထိခိုက္ႏုိင္တယ္၊ ဒါေႀကာင့္မို႔ ႏုိင္ငံေရးဟာ မေကာင္းဘူး၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာ အားယားေနတဲ႔လူေတြရဲ႕အလုပ္** ဟု စြဲၿမဲခံယူခဲ့ႀကရွာသည္။ သည္လိုမွတ္ပုိက္လာႀကၿခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သူတုိ႔ကုိခ်ည္း အၿပစ္ဖို႔မရသည္ကလည္း ဧကန္။ ၿပည္သူသာအမိ၊ ၿပည္သူသာအဖ ဟူသည္႔စကားကုိ တပ္မေတာ္သာအမိ၊ တပ္မေတာ္သာအဖ ဟု ဦးေႏွာက္မဲ့ေၿပာင္းလဲလ်က္ သူတုိ႔ေတြကို လက္အုပ္ခ်ီမုိးၿပီး ေနေစေလာက္ေအာင္ အာဏာရွင္မ်ားသည္ ၿပည္သူမ်ားကုိ အသိဥာဏ္ ဆင္ၿခင္တုံတရားကင္းမဲ့ေအာင္၊ အမွန္တရားဘက္မွ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့မရပ္တည္ရဲေအာင္၊ က်ိဳးေႀကာင္းဆင္ၿခင္ေတြးေတာ ေၿမာ္ၿမင္တတ္ေစမည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးႏွင့္ ကင္းေ၀းေအာင္ လုပ္ထားခဲ့သၿဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ၿပည္သူလူထုအမ်ားစုတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးဟုဆုိလွ်င္ အသံမွ်ပင္ မႀကားခ်င္ေတာ့ေလာက္သည္အထိ အေႀကာက္တရား၏ လႊမ္းမုိးမႈေအာက္၌ အလင္းေပ်ာက္ကာ အမွန္အမွားကုိ မေ၀ခြဲႏုိင္ၿဖစ္လာႀကရသည္။

ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႔မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုၿဖစ္ရကား သာမန္ေက်ာင္းသားၿပည္သူမ်ားအဖို႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ အၿမင္လြဲမွား တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားကလည္း ေပၚေပါက္လာရေတာ႔သည္။ တခ်ိဳ႕ကား မိမိတစ္ကုိယ္ေရးလုံၿခဳံေရးအတြက္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္မလႈပ္ရွားသည္သာရွိမည္၊ စိတ္သႏၱာန္အတြင္းတြင္ေတာ႔ တိတ္တိတ္က်ိတ္အားေပးေနသည္ဟူေသာ လူမ်ိဳးၿဖစ္ႀကၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား အေလလိုက္လိုသၿဖင့္ ဗကသဟု အမည္ခံကာ လတ္လ်ားလတ္လ်ားေနႀကသည္ဟု ၿမင္ႀကကာ စိတ္တြင္းမွပင္ အားေပးေထာက္ခံၿခင္းမရွိ။ ကြၽန္ေတာ္႔အၿမင္အရဆုိရလွ်င္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ လူႀကီးပုိင္းမ်ားမွ ေထာက္ခံၿခင္း၊ မေထာက္ခံၿခင္းထက္ သက္တူရြယ္တူ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံၿခင္း၊ မေထာက္ခံၿခင္းကုိ ပုိအေရးစုိက္လို၏။ လူႀကီးမ်ားအေပၚ မရုိမေသ မေထမဲ႔ၿမင္ၿပဳၿခင္းမဟုတ္မူဘဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ အဓိကေၿခကုပ္ယူထားရမည္႔ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးနီးနီးက ကုိယ္တိုင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားၿခင္းမရွိသည္႔တုိင္၊ စိတ္တြင္းမွ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ရရွိေနဖို႔လိုအပ္သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးက အၿမင္မတိမ္းေစာင္းေစရန္၊ ေက်ာင္းသားထုရင္တြင္း ကိန္းေအာင္းေနၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည္႔ လြဲမွားေသာ အၿမင္မ်ား ၿပယ္လြင့္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ႔အေရးသည္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ အေရးၿဖစ္သည္ကုိ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံး၏ အတြင္းစိတ္သႏၱာန္တြင္ ဦးစြာ လက္ခံႏုိင္ေစရန္ ဗကသမွ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္ဟု ၿမင္မိသည္။

ႏုိင္ငံေရးစိတ္မ၀င္စားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စိတ္လည္လာေစရန္ မည္သုိ႔ ဆြဲေဆာင္မည္နည္း


ဦးစြာပထမ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုၿဖစ္သည္႔ ဗကသ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအေရးအတြက္ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ေက်ာင္းသားထုဘက္မွ ရပ္တည္ေပးရန္ ဦးတည္လ်က္ လိုအပ္လာလွ်င္ အမ်ိဳးသားေရးကုိပါ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည္႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုၿဖစ္သည္ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား သံသယရွင္းရွင္းလက္ခံႏုိင္ေစဖုိ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိက်ေသသပ္ရန္လိုသည္။ လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု လက္ခံနားလည္ထားႀကသည္က ေက်ာင္းသားသမဂၢဟူသည္ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ အထူးသၿဖင္႔ ဆႏၵၿပရာတြင္ အလံေထာင္ လိုက္ပါေလ႔ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းဟူ၍ ၿဖစ္သည္။
သည္ေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အၿမင္သည္ ယင္းကဲ႔သုိ႔ တစ္ဖက္တည္းမွ ရႈႀကည္႔သည္႔ အၿမင္မ်ိဳးၿဖစ္ေနရၿခင္းကုိ ဆန္းစစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ေက်ာင္းတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားနည္းၿခင္းေႀကာင္႔ဟု ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းအေတြးအရ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုသည္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသည္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ရွိတက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနႀက ဆဲၿဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ၿဖစ္ရကား ယင္းတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္းတြင္ ပုိမုိအားစုိက္ထုတ္သင္႔ေပသည္။ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ မလြဲမေသြပါ၀င္ရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားၿပဳလုပ္ရန္ပင္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္သည္အထိ မၿဖစ္သင့္သည္ကေတာ႔ အမွန္ပင္ၿဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈနည္းပါးၿပီး အမ်ိဳးသားေရးက႑ မ်ားတြင္လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ အလံကုိင္ပါ၀င္မႈမ်ိဳးကသာ ေတြ႔ရမ်ားေနေသာေႀကာင္႔ အေႀကာက္တရားလႊမ္းမုိးခံေနရဆဲေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ အၿမင္တိမ္းေစာင္းမႈမ်ိဳးရွိလာႀကသည္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္တ၀ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ေက်ာင္းသား ဟူသူမ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းသားမဟုတ္ေတာ႔ေသာ၊ ေက်ာင္းသားအၿဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ မအပ္စပ္ေတာ့သည္႔ အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားကုိလည္း ေဖာေဖာသီသီေတြ႕ၿမင္လာႀကရေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ ပုိမုိစဥ္းစားစရာၿဖစ္လာေတာ႔သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဟူသည္ လက္ရွိေက်ာင္းတက္ေနသူအနည္းငယ္မွ်ကုိ ဗန္းၿပလ်က္ ေက်ာင္းသားမဟုတ္ေတာ့သူတုိ႔၏ ႀကိဳးကုိင္မႈေအာက္မွ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုေလာဟု ေ၀၀ါးလာႀကသလို မည္သုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားၿဖင့္ ဘယ္ဆီဦးတည္ရည္သန္သနည္းဟူ၍လည္း ေတြးေတာလာႀကေတာ႔သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ရုန္းကန္ခဲ့ရစဥ္ မည္သူတို႔က မည္သုိ႔၀န္းရံခဲ့သည္မ်ိဳးကုိလည္း သူတို႔ နားမရွင္း။ ယင္းတို႔၏ စိတ္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားႏႈိက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေပးမည္႔ အတုိင္းအတာကုိ ႀကိဳတင္သံသယ၀င္လာႀကသည္အထိ ၿဖစ္လာႀကပါသည္။

သုိ႔အတြက္ေႀကာင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအေရးကုိ အမွန္တကယ္ဦးေဆာင္ ထမ္းရြက္ေပးမည္႔ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္ေႀကာင္း ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးကုိ လက္ခံယုံႀကည္လာႀကရန္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ႀကိဳးပမ္းႀကရပါလိမ္႔မည္။ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ တားၿမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားရွိလင့္ကစား ေဆာင္ရြက္၍ရႏုိင္သည္႔ ေဘာင္အတြင္းမွ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႀကရန္ အႀကံၿပဳလုိပါသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းပါေတာ႔ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ခြင့္မၿပဳေသးသည့္တုိင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ႀကၿပီး ခါးခါးသီးသီးမၿဖစ္ေသာ သမၼတ၏ အမူအရာမ်ားအရ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအေပၚ ဒီမုိကေရစီအစုိးရဟု အမည္ခံထားသည္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ အၿမင္သည္ မၿပင္းထန္ေႀကာင္း မွတ္ပိုက္ရေပမည္။ ေက်ာင္းအာဏာပုိင္မ်ားမွာလည္း ပညာတတ္ အေတြးအေခၚ အေၿမာ္အၿမင္ရွိသူမ်ားၿဖစ္ရကား ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအေပၚ တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းဟူ၍ အလြန္အမင္း ဖိႏွိပ္မည္ဟုေတာ့ မုခ်မဆုိသာ။ အနည္းငယ္ရွိေကာင္းရွိမည္ၿဖစ္ၿငား ဒီမုိကေရစီေၿပးလမ္းေပၚမွ တိုင္းၿပည္၏ အေနအထားကုိ သေဘာေပါက္သူတိုင္းကေတာ့ နားလည္မ်က္ကြယ္ၿပဳေပးထားမည္ဟု ထင္ပါသည္။ သုိ႔ၿဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဖို႔ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အားလုံးလက္ခံႏုိင္သည္႔ ေဘာင္အတြင္းမွ ရတတ္သေရြ႕ေဆာင္ရြက္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ဒီမုိကေရစီပညာေရးမ်ားကုိ ဦးလည္မသုန္ ထမ္းရြက္သင့္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္မွတ္ယူမိပါ၏။

ေက်ာင္းသားသမဂၢဟူသည္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ရမွ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟူေသာ အေတြးမ်ိဳးကုိ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္မခံလင့္ကစား လက္ရွိတြင္ ရတတ္သေရြ႕ႀကိဳးပမ္းရင္း ခြင့္ၿပဳလာခ်ိန္မ်ားတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရမည္႔အေနအထားမ်ားကုိ ရည္သန္ေမွ်ာ္မွန္းႀကရသည္သာၿဖစ္၏။
ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစု၏ ယုံႀကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ယူရင္း တစ္ၿပိဳက္နက္ အေႀကာက္တရားလႊမ္းမုိးခံေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ မေႀကာက္တရားမ်ား၊ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးၿပီး ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ရပ္တည္ႏုိင္ေရး၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္းမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ားကုိ သိၿမင္ေစေရး၊ ႏုိင္ငံေရးသည္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ အေရးၿဖစ္သည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစေရး တၿဖည္းၿဖည္း ႏွလုံးသြင္းေပးႀကရမည္ၿဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္ကား ခံယူခ်က္လြဲမွားေနေသာ ေက်ာင္းသားထုအမ်ားစု၏ အေတြးအၿမင္ အက်င့္အႀကံမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ဦးေဆာင္ ပဲ႔ၿပင္ေပးရမည္ဟု။ ယင္းသုိ႔ ပဲ႔ၿပင္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ စံၿပၿဖစ္ေနရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေပၚ ေက်ာင္းသားထုက ယုံႀကည္ေနရန္ လိုအပ္ပါမည္။ သုိ႔အတြက္ေႀကာင့္ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားၿဖင့္ ေက်ာင္းသားထု၏ ႏွလုံးသား တိမ္းညႊတ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ႀကသည္ဟု အႀကံၿပဳရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ မိမိတို႔ သင္ယူေနရသည္႔ ပညာေရးစနစ္၏ ေကာင္းၿခင္း၊ ဆုိးၿခင္းကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား သေဘာေပါက္နားလည္ေစေရး၊ ပညာရွာေဖြရာတြင္ အမွန္တကယ္ အသုံး၀င္မည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု၏ အခက္အလက္မ်ားအေႀကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား သိၿမင္လာေစေရး၊ လက္ရွိ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အေၿခအေနမ်ားအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေစေရး၊ အစရွိသၿဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မသိသားဆုိး၀ါးစြာ လ်စ္လ်ဴရႈေနၿဖစ္ႀကေသာ အပုိင္းက႑မ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားလာၿပီး ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစေရးတုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ပင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းႀကရပါလိမ္႔မည္။

ယင္းအလုပ္သည္ လြယ္ကူေသာ တစ္ပြဲတိုးေဆာင္ရြက္ရမည္႔ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္သည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအေနႏွင့္ အစဥ္တစုိက္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ႀကရမည္ၿဖစ္သည္။ မႀကာမတင္ကာလမွာပင္ ေက်ာင္းၿပီးသြားေတာ႔မည့္ သမဂၢေက်ာင္းသားမ်ားက ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ အစရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားရင္း ႏုိင္ငံေရးအသိမ်ား ၿဖန္႔ေ၀ေပးရမည္ၿဖစ္ကာ၊ ယင္းေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား ေက်ာင္းၿပီးသြားခဲ႔ပါမူ သူတုိ႕ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ဖူးသည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားက မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ လက္ဆင့္ကမ္းၿဖန္႔ေ၀သြားႀကရပါမည္။ အဆုိပါနည္းၿဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ၿပီး တစ္ဆက္ ရင့္က်က္ေသာ ႏုိင္ငံသားအသိစိတ္ဓါတ္မ်ား ထြန္းကားရွင္သန္ေအာင္ၿပဳလ်က္ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ေက်ာင္းသားအေရးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံး၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားကုိ အရယူကာ ႏုိင္ငံသားအသိစိတ္ဓါတ္ရင့္က်က္ေသာ ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးႀကရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးကုိ ဦးထိန္းပဲ႔ၿပင္သြားရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုၿဖစ္သည္ဟု မုခ်ကြၽန္ေတာ္ယုံႀကည္မိပါသည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ မိမိအၿမင္ကုိ ရုိးသားစြာ တင္ၿပအႀကံၿပဳလုိက္ၿခင္းပင္ၿဖစ္ေႀကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ ႀကေစလိုပါသည္။

ေ၀မုိးႏုိင္၊မုံရြာ၊ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္အေရးေတာ္ပုံ (၅၁)ႏွစ္ၿပည့္ အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ မုံရြာခရုိင္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ စီစဥ္ထုတ္ေ၀သည့္
“ေဒါင္းတြန္သံ” သမဂၢစာစဥ္၊
အမွတ္(၃)၊ ၂၀၁၃၊ ဇူလိုင္လ။No comments:

Post a Comment