Saturday, April 6, 2013

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္ တကၠသိုလ္ (၂)၊ ထာ၀ရေရႊႀကယ္လူငယ္စာစဥ္

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္ တကၠသိုလ္ (၂)
 
ထာ၀ရေရႊႀကယ္လူငယ္စာစဥ္

ထာ၀ရေရႊႀကယ္လူငယ္စာစဥ္

ငယ္စဥ္ကတည္းက စာဖတ္က်င္႕ကုိ ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ႕ေသာ ေမေမ႔ေက်းဇူးေႀကာင္႕ ကြၽန္ေတာ္သည္ စာေရးၿခင္းအမႈကုိ စိတ္၀င္တစားရွိခဲ႕ရသည္။ ဘယ္လိုမွ စိတ္မထိန္းႏုိင္သည္႔အဆုံးတြင္ မိမိခံစားမိသည္မ်ား၊ မိမိစာဖြဲ႕လိုေသာအေႀကာင္းအရာေလးမ်ားကို အက္ခရာစီစဥ္ၿပီး ၀တ္ထု၊ ေဆာင္းပါး၊ အစရွိသည္႔ စာေပမ်ားအသြင္ ကူးေၿပာင္းသီကုံးခဲ႕သည္။ သည္လိုႏွင္႕ က်ိဳးတုိးက်ဲတဲ စာကေလးမ်ားေရးသားေနသူတစ္ဦး ၿဖစ္လာခဲ႕ရသည္။ စာဖတ္သူတစ္ဦးၿဖစ္သည္ႏွင္႕အညီ ဖတ္ရႈရေသာ စာမ်ားထဲမွ မိမိႏွစ္ၿခိဳက္ဘ၀င္က်ရေသာ အေႀကာင္းအရာ၊ အမႈကိစ္စေလးမ်ားကုိ ကုိယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ႀကည္႕ရန္လည္း အေလ႔ထုံခဲ႕သည္။ အထူးသၿဖင္႕ စာေပႏွင္႕ဆက္စပ္သည္႔ ကိစ္စမ်ားဆုိလွ်င္ေပါ႔….။ 

ဆရာမင္းလူသည္ ကြၽန္ေတာ္ ႏွစ္သက္သေဘာက်ရသည္႔ စာေရးဆရာမ်ားထဲမွ တစ္ဦးၿဖစ္ပါသည္။ ပန္းေက်ာင္းဆုိသည္႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္၀တ္ထုေလးမွ စတင္စြဲလန္းခဲ႕ရၿပီး မင္းလူဟူေသာစာတန္းပါသည္႔ စာတုိင္းကို မက္မက္စက္စက္ဖတ္ၿဖစ္ခဲ႕သည္။ ဆရာမင္းလူ၏ တက္ကသုိလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဇာတ္ေကာင္မ်ားၿဖင္႕ ရက္ေဖာက္ဖြဲ႕သီထားေသာ ၀တ္ထုမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္႔အေပၚ အေတာ္ႀကီး လႊမ္းမုိးခဲ႕ဖူးေလသည္။ ဆရာ႔၀တ္ထုထဲမွ တက္ကသုိလ္ကုိ ဖတ္ရႈၿမင္ေယာင္ရၿပီး ကုိယ္တက္ရမည္႕ တက္ကသုိလ္ကုိလည္း စိတ္ကူးမွန္းဆခဲ႕ဖူးသည္။

တက္ကသုိလ္ကို ေနာက္ခံၿပဳထားေသာ ဆရာ႔၀တ္ထုမ်ားထဲမွ ကြၽန္ေတာ္ အႏွစ္ၿခိဳက္မိဆုံး ဇာတ္ကြက္မ်ားမွာ တက္ကသုိလ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ကဗ်ာစာအုပ္ေလးမ်ားထုတ္ႀကၿခင္း၊ ေက်ာင္းနံရံကပ္စာေစာင္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ စီစဥ္ႀကၿခင္း အစရွိသည္တို႔ၿဖစ္ႀကသည္။ ထုိ၀တ္ထုမ်ားကုိ ဖတ္ရႈေနရင္း ကြၽန္ေတာ္႔တြင္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကဲ႕သုိ႔  ကဗ်ာစာအုပ္မ်ားထုတ္ၿခင္း၊ နံရံကပ္စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ရန္ ထက္သန္ေသာ စိတ္ဆန္ဒမ်ား နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းၿဖစ္တည္ခဲ႕ရသည္။ ထုိ႔ေႀကာင္႕ပင္ အဌမတန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ႏိႈက္ လက္ေရးမိတ္တူ စာေစာင္ ေလးေစာင္တိတိကုိ စီစဥ္ထုတ္ေ၀ၿဖစ္ခဲ႕ေလသည္။ ၀ါသနာတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ စာမူေလးမ်ားစုစည္းကာ မဂ္ဂဇင္းငယ္အသြင္ စာေစာင္ေလးမ်ား ထုတ္ေ၀ၿဖစ္ခဲ႔ရာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသာမက တခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင္႕ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၏ အသိအမွတ္ၿပဳမႈကုိပင္ ခံခဲ႕ရဖူးေလသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ကြန္႔ၿမဴးပုိင္ခြင္႕မရွိခ႕ဲေသာ၊ လြတ္လပ္စြာ အႏုပညာဖန္တီးၿခယ္မႈန္းပုိင္ခြင္႕မရွိခဲ႕ေသာ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ တင္းႀကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားၿဖင္႕ တားဆီးကန္႔သတ္ခဲ႕ေသာ ယင္းအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ မိမိဆန္ဒကုိ ၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႕ရၿခင္းမွာ ေပါ႔ပါးစြာ ၿဖတ္သန္းခဲ႕ရမည္မဟုတ္မွန္း မွန္းဆႏုိင္ႀကမည္ထင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ နားလည္မႈေပးႏုိင္ေသာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အရည္အေသြးမ်ားကုိ ေၿမေတာင္ေၿမာက္ေပးလိုသည္႔ စိတ္ဆန္ဒရွိေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးႏွင္႕ တခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ေက်းဇူးေႀကာင္႕ ကြၽန္ေတာ္႔အိပ္မက္ေလး လင္းပြင္႔ခဲ႕ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္႔ႏိႈက္ မိမိေပ်ာ္ေမြ႔ရာ စာဖတ္ၿခင္းအၿပင္ စာေရးသားၿခင္းကုိပါ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿခင္းတို႕ၿဖစ္ေပၚလာခဲ႕ရၿခင္းတြင္ ထိုေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးႏွင္႕ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အားေပးခဲ႕ေသာ တြန္းအားက တစ္စိတ္တစ္ေဒသပါ၀င္မည္ဟု ယုံႀကည္ပါသည္။

အဌမတန္းေက်ာင္းသားဘ၀မွာပင္ မုိက္တီးလုပ္ကာ မိမိၿဖစ္ခ်င္သည္႔ ဆန္ဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿဖစ္ခဲ႕ေသာ ကြၽန္ေတာ္သည္ တက္ကသုိလ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာေသာအခါ ယင္းဆန္ဒကုိ မည္သုိ႔မွ် ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါေခ်။ သုိ႔ေသာ္လည္း တက္ကသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀သုိ႔ ေရာက္ခါစတြင္ နယ္ပယ္ေဒသစုံမ်ားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စုေ၀းေပါင္းစုံသည္ၿဖစ္ရာ တိုေတာင္းေသာ ခင္မင္မႈအခ်ိန္ကာလအတြင္း တစ္ေယာက္၀ါသနာတစ္ေယာက္ ဖလွယ္ၿဖစ္ၿခင္းငွာ အခြင္႕နည္းခဲ႕သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပထမႏွစ္တစ္ႏွစ္ခန္႔ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၿပီးေနာက္တြင္ တစ္ေယာက္အေႀကာင္း တစ္ေယာက္ သိလာသည္။ တစ္ေယာက္ ၀ါသနာ တစ္ေယာက္ ရိပ္စားမိလာသည္။ တစ္ေယာက္ ထုံေမြ႔ရာ တစ္ေယာက္  နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ႕ေလသည္။ 

ထုိအခါတြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင္႔ ၀ါသနာတူေသာ သူငယ္မ်ား စုစည္းမိၿပီး မိမိတို႔ အိပ္မက္မ်ား၊ မိမိတို႔ ဖန္တီးထားေသာ အႏုပညာမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းႀကားတြင္ ေ၀မွ် ႏုိင္ဖို႔အေရး  တုိင္ပင္ၿဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္က ကုိယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿဖစ္ခဲ႔ေသာ စာစဥ္ေလးမ်ားအေႀကာင္း ေၿပာၿဖစ္ရာတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးက ယင္းကဲ႕သုိ႔ စာအုပ္ေလးမ်ား ထုတ္ေ၀ရန္ တူညီေသာ ဆန္ဒမ်ားရွိေႀကာင္ သိလာရသည္။ သည္လိုႏွင္႕ စာေစာင္ေလးတစ္အုပ္ ထုတ္ေ၀ႏုိင္အဖို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ေခါင္းခ်င္းရိုက္တိုင္ပင္ၿဖစ္ပါေတာ႕သည္။ ကြၽန္ေတာ္႔တြင္ ငယ္စဥ္က စာအုပ္ထုတ္ခဲ႕ဖူးေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားရွိေသာ္လည္း အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင္႕ တက္ကသုိလ္၏ နယ္ပယ္က်ယ္၀န္းမႈ အေနအထားမတူညီသည္ၿဖစ္ရာ ကြၽန္ေတာ္႔အဖို႔ပင္ ေၿမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးရသည္႔ ပုံစံမ်ိဳးၿဖစ္ေနသည္။ 

စာမူဖိတ္ေခၚမည္႕ ကိစ္စမွ စတင္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရသည္။ စာမူဖိတ္ေခၚစာကုိ မည္သို႔ေ၀မည္ဆုိေသာကိစ္စသည္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေခါင္းစားရေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုၿဖစ္ေလသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုသာ အဓိကရည္ရြယ္ၿခင္းၿဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားထံမွ စာမူမ်ားကုိသာ အဓိက လိုခ်င္သည္။ သည္ေတာ႕ စာမူဖိတ္ေခၚစာသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားထံ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႕ေရာက္ဖို႔လိုသည္။ မည္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ႀကံေဆာင္မည္နည္း။ စဥ္းစားရသည္။ 

ပထမဆုံး ေမဂ်ာဌာနအသီးသီး၏ ေႀကာ္ၿငာဘုတ္မ်ားတြင္ ကပ္ရန္ စဥ္းစားမိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ယင္းေႀကာ္ၿငာဘုတ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ဇယားႀကည္႕သည္႔အခါမွတစ္ပါး က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ငဲ႕ေစာင္းမွ်မႀကည္႕ႀကၿခင္းႏွင္႕ ပါေမာက္ခခ်ဳပ္ႏွင္႕ ဌာနဆုိင္ရာ ပါေမာက္ခမ်ား၏ ခြင္႕ၿပဳခ်က္ ရရန္ မလြယ္ကူၿခင္းတို႔ေႀကာင္႕ ယင္းအစီအစဥ္ကုိ လက္ေလွ်ာ႕လိုက္ရသည္။ 

ေက်ာင္း၀င္ေပါက္မွေနၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ လက္ကမ္းေႀကာ္ၿငာေ၀ရန္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက အႀကံၿပဳေသာ္လည္း စိတ္၀င္တစားမရွိသည္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားထံ ေရာက္သြားလွ်င္ သက္သက္ စာရြက္ေလမည္စုိးသၿဖင္႕ ထုိသုိ႔ မလုပ္ခ်င္။ မလိုအပ္ဘဲ စာရြက္ေရခပ္မ်ားမ်ား အကုန္မခံႏုိင္။ အမွန္တကယ္စိတ္၀င္တစားရွိသူမ်ားထံသို႔သာ ေရာက္ေစလိုသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္စိတ္၀င္တစားရွိသည္႕ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ရွာေဖြရမည္နည္း။ ေသာင္းခ်ီေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအႀကားမွ စာေရးသားၿခင္းကို စိတ္၀င္စားသည္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို မည္သုိ႔ ဆြဲထုတ္ရွာေဖြရမည္နည္း။ မလြယ္ကူၿပန္ပါ။ သုိ႕ေႀကာင္႕ စာသင္ခန္း၀မ်ားတြင္ စာရြက္မ်ားကပ္ထားရန္ စဥ္းစားႀကည္႕သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေမဂ်ာဌာနအသီးသီးမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ေခၚယူေမးၿမန္းဆူပူၿခင္းကုိ ခံရႏုိင္သည္ဟု ဆုိႀကၿပန္သည္။ စိတ္ရႈပ္လာရသည္။ မည္သုိ႔ ႀကံရမည္မသိ။ မည္သည္႔ နည္းလမ္းႏွင္႕မဆုိ ေခၚယူေမးၿမန္းခံရမည္႕ ကိန္းကရွိေနသည္။  ဒီေတာ႕ မတတ္ႏုိင္။ တည္႔ တည္႔တုိးရန္သာ ရွိေတာ႕သည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္တက် တုိး၀င္သြားမည္ဟု ဆုံးၿဖတ္ကာ ပါေမာက္ခခ်ဳပ္အား သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံရန္ တုိင္ပင္ၿဖစ္၏။ ပါေမာက္ခခ်ဳပ္ဆုိေတာ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက နည္းနည္းလန္႔ခ်င္ႀကသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္မည္႕ အစီအစဥ္ေလးကုိ တင္ၿပႀကည္႕ၿပီး အတတ္ႏုိင္ဆုံး အဆင္ေၿပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္႕ နည္းလမ္းေလးကုိ လမ္းေႀကာင္းေပးေစလိုေသာေႀကာင္႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမည္ၿဖစ္ေႀကာင္းေၿပာေတာ႕ ဘာမွ မေၿပာႀကေတာ႕။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာႀကီးအားသြားေတြ႕ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင္႔အတူ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိသာ ေခၚၿပီး သြားေရာက္ၿဖစ္ခဲ႕သည္။ ပါေမာက္ခခ်ဳပ္ႏွင္႕ စကားေၿပာရဆုိရ အဆင္မေခ်ာလွ်င္ အၿခားသူငယ္ခ်င္းမ်ား တစ္စုံတစ္ရာ စုိးထိတ္ေနမည္စုိးသၿဖင္႕ ကြၽန္ေတာ္ႏွင္႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သာ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံရန္ဆုံးၿဖတ္ခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္သည္။ 

ဆရာႀကီးႏွင္႔ေတြ႕ေတာ႕ ေဘးနားမွာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ပါေမာက္ခတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင္႕ ၊ ဆရာတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနသည္ ။ ကြၽန္ေတာ္က စာအုပ္ထုတ္ခ်င္သည္႔အေႀကာင္းေလး စေၿပာေတာ႕ အဲဒါကေတာ႕ မရေလာက္ဘူးဆိုသည္႔ စကားက စလာပါသည္။ တက္ကသိုလ္မ်ားမွ စာအုပ္ထုတ္မည္ဆုိလွ်င္ စာမူမ်ားအားလုံးကုိ အဆင္႕ၿမင္႕ပညာဦးစီးဌာနသို႔ တင္ၿပရေႀကာင္း၊ ယင္းဌာနက စိစစ္ၿပီး ခြင္႕ၿပဳမွသာ ထုတ္ေ၀ရသည္ဟုဆုိ၏။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ႕ ထုိသုိ႔ မၿပႏုိင္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေရးသူႏွင္႕ ေရြးခ်ယ္ကာ တာ၀န္ခံမည္႕သူရွိလွ်င္ လုံေလာက္ၿပီဟု တြက္သည္။ ဆရာႀကီးတုိ႕ကလည္း တက္ကသုိလ္မ်ားမွာ သီးၿခားရပ္တည္ပုိင္ခြင္႕မရွိေသးသည္႔အတြက္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မၿဖစ္ႏုိင္ေႀကာင္း ေအးေဆးစြာ ရွင္းၿပသည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ႕ ကြၽန္ေတာ္က ဘယ္လိုမဆုိ မၿဖစ္ၿဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဆုိတာကုိ ရိပ္စားမိသြားေသာေႀကာင္႕လားမေၿပာတတ္။ မုံရြာတက္ကသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားဆုိတာမ်ိဳး ေက်ာင္းကုိ ကုိယ္စားၿပဳသည္႔သဖြယ္ မထုတ္ဘဲ ၿပင္ပမွ ထုတ္ေ၀သည္႔သ႑ာန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေၿပာသည္။ သည္လိုဆုိေတာ႕ အုိေကသြားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း မုံရြာတက္ကသိုလ္တစ္ခုတည္းအေနနဲ႕ သိပ္မလုပ္ခ်င္။ မုံရြာမွာရွိသည္႔ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဖန္တီးမႈမ်ားၿဖင္႕ ထုတ္ေ၀ခ်င္သည္ၿဖစ္သၿဖင္႕ အဆင္ေၿပသြားသည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ စာမူဖိတ္ေခၚစာမ်ားကပ္မည္႕ အေႀကာင္းကုိလည္း ေၿပာၿဖစ္ခဲ႕ရာ ပါခ်ဳပ္ဘက္မွ တားၿမစ္ပိတ္ပင္သည္႔ စကားတစ္စုံတစ္ရာမဆုိခဲ႕သည္မုိ႔ စာရြက္မ်ားကပ္ဖို႔အေရး စိတ္ေအးလုိက္ေတာ႕၏။ 

သည္ေလာက္ထိ ေမးၿမန္းႀကံစည္ၿပီးပါမွ အေရးႀကီးသည္႔ ပုိက္ဆံကိစ္စအတြက္ ေမေမ႔ကုိ အပူကပ္ရသည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက နယ္မွ ေက်ာင္းလာတက္ရသူမ်ား မ်ားသည္မုိ႔ ေငြေႀကးစုိက္ထုတ္ဖို႔ ရာ မလြယ္ကူ။ ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ကလည္း စာအုပ္ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ စိတ္အားအထက္သန္ဆုံးၿဖစ္သည္႔အတြက္ ေမေမ႔ကုိသာ အဓိက အပူရပ္ရေတာ႕၏။ ေမေမက ထုတ္ေပးမည္။ သုိ႔ေသာ္ ငါးေသာင္းထက္ပုိၿပီး အရႈံးမခံႏုိင္ဟု ဆုိသည္။ ကြၽန္ေတာ္က အာမခံသည္။ လုံး၀မရႈံးေစရ။ ေမေမကလည္း စာအုပ္အားလုံးကုန္တယ္၊ ရႈံးလည္းမရႈံးဘူးဆုိရင္ မုန္႔ဖိုး သုံးေသာင္းေပးမည္ဟု ဆုိလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ဘယ္လိုမွ မရႈံးႏုိင္ဘူးဆုိတာသိေနသည္။ ေမေမေၿပာသည္႕အတုုိင္းပင္ ေက်ာင္းသားတိုင္း စာေပအႏုပညာကုိ စိတ္မ၀င္စားႀကေသာ္လည္း  သူတို႔၀န္းက်င္တြင္ အသစ္အဆန္းသဖြယ္ ၿဖစ္ေနမည္႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာအုပ္ကေလးကုိ  စာဖတ္၀ါသနာမပါသည္႕တုိင္ ၿမည္းစမ္းေတာ႕ ႀကည္႕ဦးမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း စိတ္ထဲက အတပ္သိေနသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းေတြမွာ မဂ္ဂဇင္းေတြထုတ္သည္႔တုိင္ ယင္းမဂ္ဂဇင္းမ်ားမွာ မည္သိ႔ုမွ် ဆြဲေဆာင္မႈ မရွိ။  မ်က္ႏွာဖုံးမွ စၿပီး စာမူမ်ား၊ ေနာက္ေက်ာဖုံးတုိင္ေအာင္ ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ရာ အရိပ္အေငြ႔မ်ားက စြန္းထင္းေနသည္ၿဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ စိတ္မ၀င္စားႀကေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ တင္ဆက္နိင္လွ်င္ သူတုိ႔ မ်က္စိက်လာမည္ဟု ကြၽန္ေတာ္က ယုံႀကည္ေနမိသည္။ မ်က္ႏွာဖုံးကုိလည္း ေက်ာင္းမဂ္ဂဇင္းမ်ားႏွင္႕ကြဲၿပားေအာင္ စုံတြဲပုံစံရိုက္မည္ဟု စဥ္းစားမိ၏။ သူငယ္ခ်င္းေတြက မိန္းကေလးေတြခ်ည္း ရုိက္ပါလားဟု အႀကံေပးေပမယ္႕   ပုံမွန္ထုတ္ေနက် ေက်ာင္းမဂ္ဂဇင္းမ်ားႏွင္႕ လုံး၀ကြဲထြက္ခ်င္သည္မုိ႔ စုံတြဲပုံရုိက္မည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ရွင္းၿပေတာ႕ သူတုိ႔လည္း လက္ခံႀကသည္။ 

 သည္႔ေနာက္တြင္ စာအုပ္ထုတ္ဖို႔အေရး အေသအေက် လုံးပမ္းရေတာ႕၏။ စာမူဖိတ္ေခၚစာေႀကာ္ၿငာအတြက္ စာစီရသည္။ စာအုပ္ေစ်းႏႈန္းကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အားလုံးတတ္ႏုိင္မည္႕ ေစ်းႏႈန္းမ်ိဳးသတ္မွတ္မည္မုိ႕ အက်ိဳးအၿမတ္ဟူသည္မွာ မေသခ်ာသည္ၿဖစ္ရကား စာမူခ ခ်ီးၿမွင္႕ေပးႏုိင္ၿခင္းရွိ၊ မရွိ အတပ္မေၿပာႏုိင္ေႀကာင္း၊ စာမူခမခ်ီးၿမွင္႕ေပးႏုိင္ပါက ထုိက္တန္သည္႔ အႏုပညာဂုဏ္ၿပဳပြဲတစ္ခုၿဖင္႕ ေက်းဇူးတုံ႔ၿပန္သြားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္းကိုပါ တစ္ပါတည္း ထည္႔သြင္းေရးသားေပးရသည္။ ေႀကာ္ၿငာစာရြက္ကုိ အရြက္ေရ ေၿခာက္ရာခန္႔ထုတ္လိုက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႕ စကားေၿပာဆုိရာတြင္ ပုိင္ႏုိင္က်င္လည္လွသည္႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးက မိန္းကေလးအေဆာင္မ်ားသုိ႔ သြားကပ္ရန္ တာ၀န္ယူသည္။ အရြက္ေရ ႏွစ္ရာခန္႔ေပးလႊတ္လိုက္ရာ အကုန္ကုန္လာခဲ႕သည္။ 
စာမူဖိတ္ေခၚစာ ေႀကာ္ၿငာစာရြက္

မိန္းကေလးေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ေရာက္ခဲ႕ေလသည္။ ေယာက္်ားေလးေဆာင္ကေတာ႕ ဆယ္ေဆာင္ပင္မၿပည္႔ဟုဆုိသည္။ ရၿပီ။ သည္ေလာက္ဆုိလွ်င္ အေတာ္လုံေလာက္သြားၿပီ။ က်န္စာရြက္မ်ားမွာ စာသင္ခန္း၀မ်ားတြင္ ကပ္ရန္ႏွင္႕ နီးစပ္ရာမိတ္ေဆြမ်ားမွတစ္ဆင္႕ လက္ဆင္႕ကမ္းရမည္ၿဖစ္သည္။ စာမူလက္ခံေပးမည္႕ ေက်ာင္းထဲကင္န္တင္းမွ **Winner Café **တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရန္ ဗီႏုိင္းတစ္ခုကုိလည္း အပ္ရေလသည္။
ေက်ာင္း၀န္းထဲမွာ စာမူဖိတ္ေခၚစာမ်ား လိုက္ကပ္အၿပီး ကင္န္တင္းမွာ နားစဥ္
ေက်ာင္းထဲမွာလည္း အခန္းတုိင္းလိုလို၏  ၿမင္သာထင္သာရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ စာရြက္မ်ားကပ္ရသည္။ ခင္မင္သည္႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွတစ္ဆင္႕လည္း ေ၀ရ၏။ နည္းပညာတက္ကသိုလ္မွာေတာ႕ ေက်ာင္းထဲထိသြားၿပီး ေက်ာင္းတုိင္လုံးမ်ားတြင္ စာမူဖိတ္ေခၚစာစာရြက္မ်ားကုိ ကပ္ထားခဲ႕သည္။ ဘယ္လိုပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ယင္းစာမူဖိတ္ေခၚစာေလးမ်ားသည္ အေတာ္ေလး ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ႕ပါ၏။ စာမူေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေရာက္လာသည္။ ကဗ်ာ၊ ၀တ္ထုတုိ၊ ေဆာင္းပါး၊ ခ်စ္သူဖတ္ဖုိ႕၊ ရင္ဖြင္႕စာ စသၿဖင္႕ စုစုေပါင္း စာမူ အပုဒ္ ႏွစ္ရာခန္႔ရခဲ႕ေလသည္။ စာမူမ်ားစတင္လက္ခံၿပီဆုိကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က ရလာသည္႔ စာမူမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းအလွည္႕က် ဖတ္ခဲ႕သည္။ ဒီေတာ႕ စာမူလက္ခံရက္ၿပည္႕ေတာ႕မွ စာမူေတြ တစ္ပုံႀကီး ၿပဳံဖတ္ရတာမ်ိဳး မၿဖစ္ေတာ႕။ ပထမအဆင္႕ စာမူေရြးခ်ယ္ပုံက အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္မ်ား အလွည္႔က် စာမူမ်ားကုိ ဖတ္ႀကသည္။ ဖတ္ၿပီးသည္ႏွင္႕ ယင္းစာမူေပၚတြင္ ေကာင္း၊ သင္႕၊ ညံ႔ ဟု မိမိ ခံစားရသည္႔အတုိင္း အမွတ္အသားၿပဳသည္။ ဒီလိုႏွင္႕ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္တုိငး္ဖတ္ၿပီးေတာ႕ ညံ႔ဟု သတ္မွတ္ခံရမႈ မ်ားေသာ စာမူမ်ားကုိ ပယ္ေႀကာင္းအတည္ၿပဳသည္။ တခ်ိဳ႕ ထပ္မံစဥ္းစားသင္႔သည္ဟု ထင္သည္မ်ားကုိေတာ႕ ဒုတိယအဆင္႕ တင္လုိက္သည္။ ဒုတိယအဆင္႕မွာ ယင္းစာမူမ်ားႏွင္႕ သင္႕၊ ေကာင္းစာမူမ်ားထဲမွ မူႏွင္႕အကုိက္ညီဆုံးႏွင္႕ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုအႀကိဳက္ဆုံးစာမူမ်ားကို ထပ္မံေရြးထုတ္ရသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ၿဖတ္သန္းလႈပ္ရွားေနရမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ရမည္ဟူေသာ အဓိက မူၿဖင္႕ ကုိင္စြဲလုိက္သည္႔အခါ စာမူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၿပဳတ္ေလသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင္႕ သက္ဆုိင္သည္မ်ား၊ တခ်ိဳ႕မွာ ရာႏႈန္းၿပည္႕မသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း စာေပအႏုပညာစံႏႈန္းၿဖင္႕ တုိင္းတာပါက အႏုပညာရသေၿမာက္ေနသၿဖင္႕ ေရြးထုတ္ရသည္လည္းရွိေလသည္။ စာမူေရြးရသည္မွာလည္း အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္း ရန္ၿဖစ္ေတာ႔မတတ္ပင္ အႀကိတ္အနယ္ ၿငင္းခုံေဆြးေႏြးရသည္။ စာတစ္ပုဒ္ပါ စာေႀကာင္းေလး ႏွစ္ေႀကာင္းသုံးေႀကာင္းအတြက္ႏွင္႕ပင္ နာရီ၀က္၊ တစ္နာရီႀကာ ေဆြးေႏြးရ၏။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ႕ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္အမ်ားစု ႏွစ္ၿခိဳက္သည္႔ စာမူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ စစ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ႕သည္။ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀န္းထဲက ေဘာလုံးကြင္းထဲမွာ ဒီလို စာမူဖတ္ရႈေရြးခ်ယ္
တကယ္ေတာ႕ ကြၽန္ေတာ္က နဂုိကတည္းက စာမူေကာင္းမ်ားလ က္ခံရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႕ထားၿပီးသား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူငယ္မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းက မရွိသည္မဟုတ္၊ ရွိပါလ်က္ ေကာင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ၿပသႏုိင္သည္႔ အေၿခအေန ၊ အခြင္႕အေရးမရွိၿခင္းၿဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္က အဓိက အေရးပါေလသည္။ ယခင္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားက မဂ္ဂဇင္းမ်ားထုတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္မ၀င္စား။ ပုံစံေဟာင္းႀကီးထဲက ခြဲမထြက္ႏုိင္ဘဲ ရွိေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ိဳးကုိ  ၿမင္ရုံႏွင္႔ပင္ စာေရးခ်င္စိတ္ ကုန္ခမ္းႀကေလသည္။ စာမူမ်ား ပုိ႔ႀကၿပီဆုိလွ်င္လည္း ႏုိင္ငံေရး လြတ္ႏုိင္၊ ကင္းႏုိင္မည္႔ စာမူမ်ိဳးကုိသာ စစ္ထုတ္ေလသည္။ နည္းနည္းကေလးမွ ေ၀ဖန္လို႔မရ၊ ေစာေႀကာလို႔မရ၊ အထိမခံေရႊပန္းကန္။ ဒီလို မဂ္ဂဇင္းေတြႀကားမွာ ရွင္သန္ခဲ႕ရေတာ႕ ကုိယ္႔မွာ စာေရးတတ္သည္႔ ပါရမီေလးရွိသည္ကိုပင္ မရိပ္စားမိ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ စာမူဖိတ္ေခၚလာသည္႔အခါက်မွ စာေရးခ်င္သည္႔ စိတ္အာရုံမ်ား ႏုိးႀကားလာၿပီး ႏွလုံးသားထဲမွာ ရွိသမွ်ကုိ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ သြန္ခ်ၿဖစ္ႀကေတာ႕ၿခင္းၿဖစ္၏။ 

စာမူမ်ားေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီဆုိေတာ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ ၀ုိင္းၿပီး စာစီရသည္။ စာအုပ္ဖြဲ႔စည္းၿပင္ဆင္မႈပုံစံကုိေတာ႕ ကြၽန္ေတာ္က စီစဥ္ၿပဳလုပ္သည္။ နည္းပညာပုိင္းမွာ ထုံအေသာ္လည္း တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ေလးၿဖင္႕ လက္ကုန္သုတ္ရပါ၏။
တစ္ဖက္က စာစီေနစဥ္မွာပင္ မ်က္ႏွာဖုံးဓါတ္ပုံရုိက္ဖို႔ကလည္း ၿပင္ရဆင္ရသည္။ မ်က္ႏွာဖုံးရွင္မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တြဲဖက္ရုိက္ကူးေစၿခင္းၿဖစ္သည္။ 

 ရိုက္ကူးမည္႔ေနရာကုိလည္း ေတာ္ေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲစဥ္းစားရေလသည္။ ဟုိေနရာရုိက္ရေကာင္းႏုိး၊ ဒီေနရာရိုက္ရေကာင္းႏုိးႏွင္႕ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္မ်ားသြားၿပီး ေယာက္်ားေလးအခ်င္းခ်င္း စုံတြဲသ႑ာန္ အမူအရာလုပ္ခုိင္းၿပီး အစမ္းရိုက္ကာ တည္ေနရာေရြးရသည္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ႕ ကုိယ္႔ေက်ာင္း၀န္းထဲမွာပင္ရွိေသာ မုံရြာတက္ကသုိလ္ေစတီ၀န္းအတြင္းက သစ္ပင္ႀကီးေအာက္မွာ ရုိက္ဖို႔ ဆုံးၿဖတ္လိုက္ႀကသည္။ ဓါတ္ပုံ၇ုိက္ကူးရန္အတြက္လည္း မိတ္ေဆြ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ကူညီမည္ၿဖစ္သၿဖင္႔ ဓါတ္ပုံဆရာအေရးကလည္း စိတ္ေအးရသည္။ သည္လိုႏွင္႕ ရိုက္မည္႔ရက္သတ္မွတ္စီစဥ္ရသည္။ တကယ္ရုိက္ေတာ႕လည္း ဘုရား၀န္းတစ္ခုလုံးအႏွံ႔ ပတ္ေလွ်ာက္ခုိင္းလုိက္၊ ဟုိသစ္ပင္ကုိမွီရုိက္လိုက္၊ ဒီ အုတ္တုိင္ကို မွီရိုက္လိုက္ႏွင္႕  ပုံငါးဆယ္ေလာက္ ရုိက္ၿဖစ္ပါ၏။ ၀ါးသြားသည္႔ပုံ၊ မ်က္ႏွာအေနအထားမေကာင္းသည္႔ပုံ၊ အလင္းမ်ားသြားသည္႔ပုံ၊ ေမွာင္ရိပ္က်သြားသည္႔ပုံအစရွိသၿဖင္႕ အဆင္မေၿပသည္႔ ပုံမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ၿပီး သင္႕ေတာ္မည္႕ ပုံ ေလးငါးပုံေလာက္ကုိ စိတ္တိုိင္းက် ေရြးခ်ယ္ရသည္။ ဘယ္ပုံကို မ်က္ႏွာဖုံးမွာ သုံးမည္၊ ဘယ္ပုံကုိ ေနာက္ေက်ာဖုံးမွာ သုံးမည္ စဥ္ရသည္။ ထာ၀ရေရႊႀကယ္လူငယ္စာစဥ္ဟူေသာစာတန္းကုိ ဘယ္ေနရာမွာထားမည္၊ မ်က္ႏွာဖုံးရွင္ႏွင္႕ ဓါတ္ပုံဆရာအမည္မ်ားကုိ ဘယ္ေနရာမွာထားမည္၊ အစရွိသၿဖင္႕ စုံစီနဖာ လုပ္ရသည္။ 

အအိပ္ပ်က္၊ အစားပ်က္၊ စာသင္ခ်ိန္ပ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တီထြင္ႀကံဆ ဖန္တီးၿပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ အုပ္ေရ ႏွစ္ရာခန္႔ထုတ္ထားေသာ ထာ၀ရေရႊႀကယ္လူငယ္စာစဥ္ေလးသည္ လူငယ္မ်ားလက္သို႔ အေရာက္ပုိ႔နုိင္ရန္ အဆင္သင္႕ၿဖစ္သြားေလေတာ႕သည္။ စာအုပ္ေရာင္းရေတာ႔မည္ဆုိေတာ႕ ေရာင္းမည္႕ နည္းစနစ္ကို စဥ္းစားရသည္။ နဂုိမူလကတည္းက ေက်ာင္း၀င္းထဲမွ ေတြ႕သမွ်လူကုိ လိုက္ေရာင္းမည္ဟု ႀကံဆထားႀကေသာ္လည္း ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႀကီးၿဖစ္ေနမွာစုိးတာရယ္၊ လူစုံမသိလိုက္မွာ စုိးတာရယ္ေႀကာင္႕ စာသင္ခန္းေတြထဲ ၀င္ေႀကာ္ၿငာၿပီး ေရာင္းမည္ဟု ဆုံးၿဖတ္လုိက္ႀကသည္။ သည္လိုႏွင္႕ ရက္တစ္ရက္ေရြးၿပီး မနက္ခင္းမွ စကာ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း လွည္႔လည္ၿဖစ္ေလသည္။ ဆရာ မ၀င္ေနေသာ စာသင္ခန္းမ်ားသုိ႔ ၀င္ကာ စာသင္ခုံတစ္ခုံလွ်င္ စာအုပ္တစ္အုပ္စီ ခ်ေပးကာ အၿမည္းႀကည္႕ရႈေစသည္။ ကြၽန္ေတာ္က စာသင္ခန္းေရွ႕ Stageေပၚမွေနၿပီး  စာအုပ္ႏွင္႕ ပတ္သတ္ၿပီး စိတ္၀င္စားေအာင္ ေဖာေရွာလုပ္ရ၏။ 

တက္ကသုိလ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ခံစားခ်က္ရင္ဖြင္႕လႊာ ၊ အခ်စ္ရသ အႏုအလွ စာကဗ်ာမ်ားအေႀကာင္း မိတ္ဆက္ေႀကာ္ၿငာရ၏။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း အားေပးႀကပါ၏။ မ်က္ႏွာဖုံးကလည္း စုံတြဲပုံေလးႏွင္႕ဆုိေတာ႕ စာမဖတ္ခ်င္ႀကသည္႔တုိင္ ပုံႀကည္႕ရေအာင္ႏွင္႕ ၊  အားေပးသည္႔သေဘာတို႔ ၿဖင္႕ ေငြတစ္ေထာင္အကုန္ခံကာ ၀ယ္ယူႀကသူမ်ားကလည္းရွိပါ၏။ ပထမေန႔မွာပင္ စာအုပ္ႏွစ္ရာလုံးကုန္သြားသၿဖင္႕ ညတြင္းခ်င္းပင္ ေနာက္ထပ္သုံးရာထပ္ရုိက္ရသည္။ Winner Café မွာ အုပ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ေပးထားခဲ႕ၿပီး ကုိယ္႔နီးစပ္ရာမိတ္ေဆြမ်ားမွတစ္ဆင္႕ လက္ဆင္႕ကမ္းေရာင္းရသည္။ တခ်ိဳ႕က သူမ်ားထံမွ သိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ကာ ၀ယ္ယူႀကသည္လည္းရွိသည္။ နညး္ပညာတက္ကသိုလ္ဘက္ကုိလည္း စာမူေဖာ္ၿပခံရသည္႔ နည္းပညာတက္ကသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တစ္ဆင္႕ ေရာင္းရသည္။ 

စာအုပ္မထုတ္ခင္က သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ႕ေသာ ပါေမာက္ခခ်ဳပ္မွာ ပင္စင္ယူသြားၿပီၿဖစ္သၿဖင္႕ လက္ရွိ တာ၀န္ယူထားရသူက တာ၀န္ခံပါေမာက္ခခ်ဳပ္ၿဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကုိ အသိေပးသည္႔သေဘာၿဖင္႕ ဆရာႀကီးထံ စာအုပ္တစ္အုပ္ လက္ေဆာင္ေပးရန္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံၿဖစ္သည္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ႕ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္မ်ားသာမက မ်က္ႏွာဖုံးရွင္သူငယ္ခ်င္းပင္ လုိက္ပါလာေလသည္။ ကုိးေယာက္သား အုပ္လုိက္ႀကီး ပါေမာက္ခခ်ဳပ္ရုံးခန္းတည္ရွိရာ ပင္မေဆာင္ဆီခ်ီတက္ေတာ႕ အေပါက္၀မွာပင္ အေပါက္ေစာင္႕က ဆီးေဟာက္၏။ မသြားရဘူးဟုဆုိသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း မရ။ သြားမည္။ သြားရမွ ေက်နပ္မည္။ ဆရာႀကီးကုိ လက္ေဆာင္ေပးစရာရွိေသာေႀကာင္႕ဟု အတင္းခံေၿပာေတာ႕ အကုန္လုံးမသြားနဲ႕ဟု ရစ္ၿပန္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ေလွ်ာ႔မေပး။ အားလုံးအတူတူသြားရမွ ေက်နပ္မည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ႔ကုိ စကားဆက္မေၿပာေနေတာ႕ဘဲ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ေခၚလ်က္ အေပၚထပ္သုိ႔ တက္သြားေတာ႕သည္။ အေပါက္ေစာင္႕ဘိုးေတာ္ႀကီးကား ဘာမွမေၿပာႏုိင္ဘဲ က်န္ခဲ႕ေလသည္။ မတတ္ႏုိင္။ ေက်ာင္းသားႏွင္႕ ေက်ာင္းအုပ္ေတြ႕ဆုံၿခင္းသည္ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ၿပသနာမဟုတ္။ ေက်ာင္းအုပ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရၿခင္းၿဖစ္သၿဖင္႕ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံရန္အတြက္ ၀န္ေလးေနဖုိ႔မလိုအပ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ေက်ာင္းအုပ္ႏွင္႕ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ေႀကာက္ရြံ႕ေနဖုိ႔ မလိုအပ္ဟု ကြၽန္ေတာ္က ယူဆသည္။ အေပၚေရာက္ေတာ႕ စာေရးမမ်ားက အကုန္လုံးႀကီးေတာ႕ မ၀င္ပါနဲ႕ဟုဆုိသည္။ ဒါကေတာ႕ ဟုတ္သည္ ။ ဆရာႀကီးစားပြဲေရွ႕မွာလည္း ထုိင္ခုံက သုံးခုံခန္႔သာ ခ်ထားသည္ၿဖစ္ရာ အုပ္လုိက္ႀကီး၀င္သြားၿပီး ၀ိုင္းမတ္တတ္ရပ္ေနႀကလွ်င္ ၿမင္လို႔မွ မေကာင္း၊ မသိလွ်င္ ပါေမာက္ခခ်ဳပ္ကို ၀ုိင္းၿပီး အႏုႀကမ္းစီးေနသည္ဟုပင္ အထင္ခံရႏုိင္သည္။ သုိ႕ေႀကာင္႕ ကြၽန္ေတာ္ႏွင္႕ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ၀င္သြားလုိက္သည္။ ဆရာႀကီးကုိ အက်ိဳးအေႀကာင္းေၿပာၿပီး စာအုပ္ေလး လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ေတာ႕ ဆရာႀကီးက စာအုပ္ေလးကို လွန္ေလွာႀကည္႕ရင္း စကားဆုိသည္။ ဘယ္သူကတာ၀န္ခံမလဲဆုိတာက စသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ခံပါတယ္ဟု ဆုိေတာ႕ ဆရာႀကီးက ေက်ာင္းသားေတြ ထုတ္တာၿဖစ္တဲ႕အတြက္ ေက်ာင္းကၿဖစ္ေစ၊ ဆရာေတြက ၿဖစ္ေစ တာ၀န္ခံေပး၇မွာေပါ႔၊ ဘယ္လုိပဲ အၿပင္က ထုတ္တဲ႕ ပုံစံမ်ိဳး ထုတ္ပါေစ၊ ေက်ာင္းသားဟာ ေက်ာင္းသားပဲၿဖစ္တဲ႕အတြက္ ဆရာေတြဘက္က တာ၀န္ခံေပးဖို႔လိုေႀကာင္း၊ ယခင္ပါေမာက္ခခ်ဳပ္လက္ထက္က ခြင္႕ၿပဳခ်က္ေတာင္းခဲ႕တာၿဖစ္တဲ႕အတြက္ တာ၀န္မခံေပးႏုိင္တာၿဖစ္တာမုိ႔ ဆရာေတြဘက္က တာ၀န္မေက်သလို သူ႔အေနနဲ႕ခံစားရေႀကာင္း စသၿဖင္႕ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲေၿပာရွာပါသည္။ ဆရာႀကီးကလည္း ဒါမ်ိဳးကို ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆုိသူၿဖစ္ပါ၏။ 

ထုိ႕ေနာက္ သူ႔အေနႏွင္႕ ေက်ာင္းမွာ လုပ္ခ်င္သည္မ်ားကိုလည္း ရင္ဖြင္႕သည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဓါတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳးေတြ၊ ေက်ာင္းဘြဲ႕ စာေပၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳးေတြလုပ္ခ်င္စိတ္ရွိေႀကာင္းဆုိလာသည္။ ဆရာႀကီးက မလုပ္ၿဖစ္ရသည္႔အေႀကာင္းကုိ မေၿပာသည္႔တုိင္ ကြၽန္ေတာ္က ဘာေႀကာင္႕ မလုပ္တာလဲဟူသည္႕ ေမးခြန္းကုိေမးမေန။ အေႀကာင္းအရင္းကို သိေနၿပီးမဟုတ္ပါလား။ ဒီလိုႏွင္႕ အကြက္၀င္တုန္း ကြၽန္ေတာ္ကလည္း  တက္ကသုိလ္ စာေပအႏုပညာအသင္းဖြဲ႕စည္းေပးဖုိ႔ စဥ္းစားေစလိုေႀကာင္း အႀကံေပးခဲ႕သည္။ ဆရာႀကီးက သူစဥ္းစားပါမယ္ဟုဆုိသည္။ လုပ္ၿဖစ္ၿပီဆုိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ေခၚယူမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေပးထားရန္ ေတာင္း၏။ သည္လိုႏွင္႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြလည္း ပါေမာက္ခခ်ဳပ္၏ ရုံးခန္းထဲမွ ၀မ္းေၿမာက္ရႊင္ၿမဴးစြာ ထြက္ခြာလာႏုိင္ခ႕ဲေလသည္။ 

တခ်ိဳ႕ေမဂ်ာဌာနမ်ားမွာ ပါေမာက္ခမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားကုိပါ ေရာင္းခ်ၿဖစ္ေလသည္။ စိတ္လိုလက္ရ ၀ယ္ယူအားေပးသည္႔ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၀ါသနာကုိ အားေပးလိုသည္႔ ဆရာဆရာမမ်ားရွိသလို၊ ၿမန္မာ႕အလင္းသတင္းစာကုိ အင္မတန္စိတ္၀င္စားေနသည္႔ ပုံစံဖမ္းကာ ဖတ္ရႈေနလ်က္ အဲဒါမ်ိဳးေတြ မဖတ္တတ္ဘူးဟု ေၿပာသည္ကုိ လည္း ခံခဲ႕ရပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကက် ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရပ္ကပဲ တုိင္းၿပည္ႀကီးကုိ ပုန္ကန္ေတာ႕မွာလိုလို၊ ေက်ာင္းႀကီးကို ေၿပာင္းၿပန္လွန္ပစ္ေတာ႕မွာလိုလို တုံ႔ၿပန္ႀကေလသည္။ အံ႔ႀသစရာေတာ႕ေကာင္းသည္။

ဂ်ာနယ္၊ မဂ္ဂဇင္းတခ်ိဳ႕မွာ ဘာသာ၇ပ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားေနသည္႔ ပါေမာက္ခတစ္ဦးကလည္း စာအုပ္လက္ေဆာင္သြားေပးေတာ႕ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းပဲ မဟုတ္လား ဆုိတာက တန္းေမးသည္။ စိတ္ထဲ ေဒါသက ေထာင္းခနဲထြက္သြားေသာ္လည္း  အၿပဳံးမ်က္ႏွာၿဖင္႕ တုံ႔ၿပန္ခဲ႕သည္။
ဘယ္လိုပဲမဆုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာအုပ္ကေလးက အေတာ္ေလး ေပါက္ခဲ႕ပါသည္။ စာအုပ္ထြက္ၿပီးေတာ႕ ကြၽန္ေတာ္႔ဆီကို  မိတ္ဆက္စကားဆုိႀကသူမ်ား၊ ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာစကားဆိုႀကသူမ်ား၊ ခ်ီးမြမ္းစကားဆုိႀကသူမ်ား စသၿဖင္႕ ကုိယ္မသိသည္႔လူေတ္ာေတာ္မ်ားမ်ားဆီမွ ဖုန္းမ်ား လက္ခံရရွိပါ၏။ တခ်ိဳ႔က မင္းတုိ႔လုပ္တာ ႀကိဳဆုိပါတယ္ကြာ၊ လုပ္ႀကေပါ႔၊ ငါတို႔လည္းေရးမယ္၊ ေနာက္တစ္ခါထုတ္ရင္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔စာမူဖိတ္ေခၚပါ၊ ငါက ဘယ္မွာ ေရးေနတဲ႕လူပါ၊ ဘာညာနွင္႕ ႀကိမ္းေမာင္းဟန္ ေၿပာဆုိသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ တခ်ိဳ႕က ဘယ္ေတာ႕ၿပန္ထုတ္ဥိးမွာလဲ။ ေနာက္တစ္ခါထုတ္ရင္ စာမူပုိ႔ခ်င္တယ္ဟု ဆိုႀကသူလည္းရွိသည္။ သူငယ္ခ်င္းအရြယ္၊ ညီငယ္ ႏွမငယ္အရြယ္၊ အစ္ကုိ အစ္မအရြယ္မ်ားသာမက ဦးေလး အေဒၚအရြယ္မ်ားကပါ  စာအုပ္ႏွင္႔ပတ္သတ္ၿပီး သူတို႔ခံစားမိသည္မ်ား ဆက္သြယ္ ေၿပာႀကားခဲ႕ႀကေလသည္။ ကြၽန္ေတာ္႕မွာေတာ႕ ပီတိၿဖစ္မဆုံး။ တခ်ိဳ႕က ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာမူဖိတ္ေခၚကာစက ေက်ာင္းသားသမဂ္ဂလိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးက ထုတ္သည္ဟု ထင္ကာ စာမူမပုိ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု ဆိုၿပန္သည္။ 

မေတြ႔တာႀကာၿပီၿဖစ္သည္႔ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ေတာ႕လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စာအုပ္ကေလးအေႀကာင္းသိေနႀကသည္။ အုပ္ငါးရာခန္႔ကုန္ခဲ႕ေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာအုပ္ကေလးသည္ လူ ေလးငါးေထာင္ခန္႔သုိ ႔ပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ႕ေႀကာင္း သိရေလသည္။ စာအုပ္ငါးရာလုံးကုန္သြားသည္႔တိုင္ ထပ္၀ယ္ခ်င္သူမ်ားက ရွိေနေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထပ္မထုတ္ၿဖစ္ေတာ႕။ တအားႀကီး ေပါမ်ားသြားလွ်င္လည္း မေကာင္းဟု ေတြးသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာေတာ႕ ထုိရက္ပုိင္းတြင္ ပါးစပ္က နားရြက္ တက္ခ်ိတ္ေနသည္အထိ ၀မ္းသာ ရႊင္ၿမဴးခဲ႕ရေလသည္။


ေ၀မုိးႏုိင္(မုံရြာ)


 စာစဥ္တြင္ စာမူေဖာ္ၿပခံရသည္႔ ကေလာင္ရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ၿပဳပြဲ က်င္းပၿပဳလုပ္ေပးၿဖစ္ခဲ႕ပုံႏွင္႕  ယင္းႏွင္႕ သိပ္မႀကာမီအခ်ိန္မွာပင္ မုံရြာတက္ကသုိလ္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ပါ၀င္သည္႔ ပရဟိတအသင္းေလး သက္၀င္လႈပ္ရွား ၿဖစ္ခဲ႕ပုံမ်ားကို  ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္ တကၠသိုလ္ (၃)အၿဖစ္ ဆက္လက္ ေရးသားသြားပါမည္။ လာေရာက္ဖတ္ရႈႀကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 


ေၿပာခ်င္တဲ႕စကား 

ကြၽန္ေတာ္ တက္ကသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀မွာ ႀကဳံေတြ႔ရတာေလးေတြကုိ အလ်ဥ္းသင္႕သလုိ ေရးသားသြားမွာ ၿဖစ္တာေႀကာင္႕ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္ တကၠသိုလ္ လို႔ ေခါင္းစီးတပ္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ငယ္ေလးေတြနဲ႕ ေရးသားသြားမွာပါ။ ဒီစာေလးကေတာ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္ တကၠသိုလ္(၂)ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္ တကၠသိုလ္ (၁)ကေတာ႕ ေလွကားထစ္ေပၚက အစီရင္ခံစာဆုိတဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေလးနဲ႕ ပထမႏွစ္တက္ကသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀အေတြ႔အႀကံဳကုိ ေရးသားထားတဲ႕ ေဆာင္းပါးေလး ပါ။ သြားေရာက္ဖတ္ရႈခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ႕ၿဖင္႕………… ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္ တကၠသိုလ္(၁)၊ ေလွကားထစ္ေပၚက အစီရင္ခံစာ  ကုိ ကလစ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ 

ေ၀မုိးႏုိင္(မုံရြာ)


5 comments:

 1. စာအုုပ္ေလး အဆင္ေျပေျပ၊ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္။ ဒီလိုု မိခင္မ်ိဳးရွိတာကလည္း ဂုုဏ္ယူစရာပါပဲေနာ္။ း)

  ReplyDelete
 2. အဲ့ဒီလိုု ေက်ာင္းအုုပ္ဆရာၾကီးေတြ ရွိတယ္ ဆိုုတာ ၀မ္းသာစရာပဲ။
  ေျပာသလိုု.. ဆရာၾကီး အခန္းထဲ ေက်ာင္းသား ၀င္တာပဲ.. ဘယ္နွယ္ေယာက္၀င္၀င္ေပ့ါေလ..။ မတ္တပ္ရပ္ေတာ့လဲ ရပ္ေပါ့ေနာ..။

  ပါဠိပါဌ္ဆင့္ ေတြ ရိုုက္ဖိုု႕ အဆင္မေျပ လိုု႕လား။
  အလြတ္မရိုုက္နိုုင္ရင္.. ဒီ ဆိုုဒ္ကိုု သံုုးျပီး ေကာ္ပီ ..ေပ့စ္ လုုပ္ လိုု႕ ရတယ္။

  http://myanmarwords.pikay.org/2008/12/pa.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. လင္႔ခ္ေလးေပးတာ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ရပါတယ္ဆရာမေရ........။တကယ္ အသုံးတည္႔ေနလို႔ပါ။

   Delete
 3. ေဝမိုုးႏိုုင္ကမွ ေက်ာင္းစာအုုပ္ထုုတ္ၿဖစ္ေသးတယ္..ၿမတ္တာ မၿမတ္တာထက္ အႏုုပညာလက္ရာေတြ စုုစည္းႏိုုင္တာ အၿမတ္.. Bravo !

  ReplyDelete
 4. ဒီလိုေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဒီလိုေက်ာင္းသားေတြဟာ ပန္းေက်ာင္းထဲမွာ ပန္းေတြပြင့္ဖို႔ တာ၀န္ေက်ခဲ့တာ ဒီ ေခတ္မွာ ...

  ReplyDelete